Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Aitvaro galerija

Mokykloje veikia dailės galerija „Aitvaras“.

Svarbiausios šios galerijos veiklos kryptys:

  • parodų organizavimas mokyklos galerijoje (kasmet čia eksponuojama po 3-4 parodas);
  • parodėlių eksponavimas virtualioje "Aitvaro" galerijoje mokyklos internetinėje svetainėje;
  • mokyklos bendruomenės akiračio plėtimas ir įtraukimas į aktyvią meninę veiklą;
  • vaikų meno populiarinimas, vykdant profesionalią meno sklaidą;
  • mokyklos ugdytinių kūrybinių darbų parodų organizavimas už mokyklos ribų (išeitinės parodos).

Galerija yra atvira visoms mokykloms, moksleiviams, visiems menininkams norintiems surengti parodas.

Galerijos renginiais rūpinasi:

mokytoja metodininkė Daiva Miškinienė, mokytoja metodininkė Olga Meškuotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Černiauskienė

Dailės mokytoja O.Meškuotienė

Paveikslėlių galerija

Dailės mokytoja O.Meškuotienė

Paveikslėlių galerija

Vaikai kūrė piešinius konkursui "Jūros pasakojimai".Dailės mokytoja O.Meškuotienė

Paveikslėlių galerija

Puslapis 6 iš 6