Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Nuo 2016-09-01 Utenos Aukštakalnio progimnazijos
 "Žiburio" skyrius
 
 

Mokyklos taryba


Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivių tėvų, jų globėjų, rūpintojų, pedagogų, visuomenės atstovus svarbiausių mokyklos veiklos, jos ugdymo uždavinių sprendimui.

 MOKYKLOS TARYBA